Επιλογή Σελίδας

Παραδόσεις “Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας”

Λαμβάνοντας υπόψιν την προτροπή της της διοίκησης του Τμήματος για την χρονική διευκόλυνση της διεξαγωγής των εργαστηρίων, καθώς και τα σχετικά emails φοιτητών, οι παραδόσεις του μαθήματος ‘Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας’ θα συνεχιστούν την Δευτέρα...