Επιλογή Σελίδας

παρουσίασης Μ.Δ.Ε. / ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., θα διεξαχθεί η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεοδωρακοπούλου Παρασκευή του Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημείας, με τίτλο: «Σύνθεση και αντιδράσεις...