Επιλογή Σελίδας

Π.Μ.Σ. ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών θα διδαχθεί διαδικτυακά με διδάσκοντες τους Μ. Σίσκο (Χημεία), Κ. Βλάχο (Φυσικοχημεία) και Γ. Παπαγεωργίου (Τεχνολογία). Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην...