Επιλογή Σελίδας

A Πρόοδος στην Φυσικοχημεία Ι (Βλάχος)

Η πρώτη πρόοδος στην Φυσικοχημεία Ι  για το Β τμήμα (Βλάχος) θα γίνει στις 11 Απριλίου και ώρα 11:00 μεσω ms teams Οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 0, 2, 4 στην αίθουσα Ι με κωδικό s56sxhj Οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 6, 8 στην αίθουσα ΙI με...