Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 160442/Ζ1 (ΦΕΚ 5200 Β/24-11-2020) η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό...

Συμμετοχή δυο (2) νέων από τον Δήμο Ηγουμενίτσας στη Δράση της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021»: «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο της Δράσης της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021» με θέμα «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», με σκοπό τον εορτασμό της 200ης επετείου από την Επανάσταση του 1821, καλεί νέους και νέες της περιοχής μας να αποτελέσουν μέρος της ομάδας 200 ατόμων...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ κ. ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η δημόσια υποστήριξη Διατριβής για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ‘Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών- Επιστημολογία’ από τον φοιτητή κ. Χρήστο Γιολδάση (ΑΜ: 1247) με θέμα: «Μελέτη της μικυλλίωσης αντίθετα φορτισμένων Συμπολυμερών» θα γίνει την...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ κ. ΓΛΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σας γνωρίζω ότι η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του υποψήφιου κ. Γλυκού Δημήτριου με τίτλο: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός φωταυγών κυκλομεταλλικών συμπλόκων Ir(III) με τετραϋποκατεστημένες 2-2’-διπυριδίνες». θα  πραγματοποιηθεί την...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ ΣΤΈΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Τη Δευτέρα 16-11-2020, ώρα 11π.μ. θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence η παρουσίαση του ΜΔΕ από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Βασίλειο Στεργίου με τίτλο «Σύνθεση και Βιολογική Αξιολόγηση Σχεδιασμένων (Λιπο)- πεπτιδίων με Βάση την Ανοπλίνη, για την...