Επιλογή Σελίδας

Διδασκαλία Μαθήματος Επιλογής “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία”

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επιλέξουν το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη στο MS Teams (κωδικός: fhctl1f), μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. Η εξ...