Επιλογή Σελίδας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στην παρακάτω διεύθυνση στο MS Teams θα βρείτε τις σημειώσεις και τα φύλλα επεξεργασίας του εργαστηρίου φυσικοχημείας Ι (ομάδα Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι 2020).  Οι εργασίες συμπληρωμένες(φυλλα επεξεργασίας και διαγράμματα) θα αναρτούνται από τον κάθε φοιτητή σε αυτή...