Επιλογή Σελίδας

Εναρξη μαθημάτων Βιοχημείας ΙΙΙ

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής Βιοχημεία ΙΙΙ, του 7ου Εξαμήνου του Προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 3-5 μ.μ. σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Όσοι...

Μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Στατιστικής Μηχανικής»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου Εφαρμογές Στατιστικής Μηχανικής να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη στο MS Teams μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2020. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS...

Μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Κβαντικής Χημείας»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου Εφαρμογές Κβαντικής Χημείας να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη στο MS Teams μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2020. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams...

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

Η έναρξη του μαθήματος επιλογής 4ου έτους ‘ΧΗΜΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ’ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19-10 και ώρα 11:00 (όπως ορίζεται στο ημερολόγιο πρόγραμμα) μέσω MICROSOFT TEAMS. Ο κωδικός για την τάξη είναι fw8ubum. Ο διδάσκων Ε....