Επιλογή Σελίδας

Διαλέξεις επιλεγόμενου 7ου εξαμήνου “Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές”

Η πρώτη διάλεξη θα αρχίσει στις 1530 (Παρασκευή 16 Οκτωβρίου). Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα “Διαλέξεις Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές 2020-2021”. Link:...