Επιλογή Σελίδας

***ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΥ /ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ (1 ΕΤΟΣ) SOS ***

Το σύστημα ενεργοποίησης ιδρυματικού λογαριασμού https://uregister.uoi.gr/ (οδηγίες επισυνάπτονται) για τους 1 ετης φοιτητές είναι διαθέσιμο μετα την ταυτοπροσωπία. Εφόσον ενεργοποιήσετε το ιδρυματικό λογαριασμό (αυτός θα είναι ο λογαριασμός σας εως την κτήση του...

Σημειώσεις Εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών 7ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών ότι οι παρουσιάσεις των διαδικτυακών θεωρητικών διαλέξεων θα αναρτηθούν από τους διδάσκοντες στην πλατφόρμα MS teams (κωδικός αίθουσας...