Επιλογή Σελίδας

Διαλέξεις μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ”

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” ξεκινούν την Τρίτη, 13η Οκτ. 2020 και ώρα 11:15 π.μ., με την βοήθεια της εφαρμογής MSTeams και κωδικό σύνδεσης 6110jk7.  Η επόμενη διάλεξη θα γίνει την Πέμπτη, 15η Οκτ. 2020 και ώρα 11:15 π.μ. με τον ίδιο τρόπο....

Διαλέξεις μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ”

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” του 3ου εξαμήνου σπουδών ξεκινούν την Τρίτη, 13η Οκτ. 2020, και ώρα 11:15 π.μ., μέσω της εφαρμογής MSTeams και με κωδικό σύνδεσης 6110jk7.  Η επόμενη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15η Οκτ. 2020, και ώρα...

ΜΑΘΗΜΑ “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου και ώρα 4:00 – 7:00 (όπως είναι καθορισμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος), και θα γίνουν διαδικτυακά. O κωδικός εγγραφής στην ομάδα είναι: ptfihd2 Το link σύνδεσης στο MS Teams...