Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι

Η έναρξη της λειτουργίας του εργαστηρίου Φυσικοχημείας Ι θα γίνει στη διάρκεια της εβδομάδας 5-9 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Το εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι διεξάγεται στις εργαστηριακές αίθουσες Χ3-320 και Χ3-321. Οι φοιτητές κατά ομάδες,...