Επιλογή Σελίδας

Εξέταση Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας ΙΙ

Η εξέταση του μαθήματος “Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ” θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων  τη Δευτέρα 14  Σεπτεμβρίου 2020, δια ζώσης,  τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως έχουν διατυπωθεί στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου....