Επιλογή Σελίδας

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ /ΑΠΘ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ» (έως  15/10/2020) Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ) και Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ) προκηρύσσουν σαράντα (40)...

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ

Ανακοίνωση Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία»     Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από την υποψήφια Χριστίνα Καραμέτου του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία», με...