Επιλογή Σελίδας

Παρουσίαση Master Λαγός Νικόλαος /Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Την  Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Λαγού Νικολάου, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες” με θέμα: ” Διαχείριση ποιότητας νερού στη λεκάνη...