Επιλογή Σελίδας

Two Open Calls for proposals for (A) mouse model development and (B) mouse phenotyping services offered FREE OF CHARGE by InfrafrontierGR/Phenotypos

The InfrafrontierGR/Phenotypos Infrastructure at BSRC Fleming is pleased to announce two Open Calls for proposals for (A) mouse model development and (B) mouse phenotyping services offered FREE OF CHARGE to eligible research groups. A. InfrafrontierGR/Phenotypos 2nd...

Παρουσίαση Master Λαγός Νικόλαος /Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Την  Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Λαγού Νικολάου, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες” με θέμα: ” Διαχείριση ποιότητας νερού στη λεκάνη...