Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου καθώς και το πρόγραμμα της εξεταστικής το οποίο έχει αναρτηθεί και στο αντίστοιχο link στο πεδίο “ΓΡΗΓΟΡΗ...

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στον φάκελο Class Materials στην τάξη του MS Teams για τις παραδόσεις του μαθήματος “Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας” (ΔΠ-ΧΔΧΤ) υπάρχει ανακοίνωση με διευκρινίσεις – παρατηρήσεις για την εξέταση του μαθήματος. Δ....

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΔΧΤ

Μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην εξέταση στο μάθημα Χημικες Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας και μετά τα πολλά μηνύματα που έλαβα σχετικά με την αμφισβήτηση της βαθμολόγησης και επειδή είναι δύσκολή η από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να εξέταση...