Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΝΤΕΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ανακοίνωση Την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής από την υποψήφια διδάκτορα Νικολέτα Ντέμου, με τίτλο: «Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογικός έλεγχος νέων βιοδραστικών ενώσεων, αναλόγων της...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή”

Την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Τσουμάνη Ευαγγελίας, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή” με θέμα: ” Αξιολόγηση συλλογικού συστήματος παροχής...

Υποτροφία του κληροδοτήματος «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ»

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε τη με αρ. 85372/Ζ1/3-7-2020 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ν....