Επιλογή Σελίδας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής των Φοιτητών /Εξ αποστάσεως Εξετάσεις

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης της Συγκλήτου αριθμ. 1086/13.5.2020, επισυνάπτω τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών μας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, αναφορικά με τη εξασφάλιση Ιδρυματικών λογαριασμών και την εγκατάσταση των λογισμικών MS-Teams και...