Επιλογή Σελίδας

ΕΞΕΤAΣΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος (πτυχιακή)  “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” θα γίνουν την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 στις 11:00 π.μ. μέσω MS-Teams. Σε επόμενη ανακοίνωση θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες (κωδικός κτλ). Από το Εργαστήριο...

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ, να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αρ. μητρώου, τηλέφωνο) στο παρακάτω mail: cvartz@uoi.gr  μέχρι την Τετάρτη 1-7-2020. Η εξέταση θα είναι προφορική και θα γίνει στις 07-07-2020. Χ,...

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS σύμφωνα με τις αποφάσεις της συγκλήτου του Π.Ι.. Έχουν δημιουργηθεί δυο ηλεκτρονικές αίθουσες για την...

Εξέταση “Βιολογίας”

Η εξέταση του μαθήματος της Βιολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 6-7-2020, ημέρα Δευτέρα εξ αποστάσεως μέσω MS teams και θα έχει διάρκεια μισή ώρα (13:30-14:00). Μεταξύ 13:00-13:30 θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της...

Συμμετοχή/Εγγραφή στην εξ αποστάσεως εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Ιούλιος 2020)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ_08-07-2020 Η τελική εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, στις 09.00 π.μ. Οι εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας...