Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Το μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΙΒ01)” θα διδαχθεί εξ αποστάσεως διαδικτυακά με διδάσκονες τους κ.κ. Κ. Σταλίκα, Α. Βλεσσίδη και Δ. Γκιώκα....